ระดับปานกลาง สายกลาง กลางเดือน ท่ามกลาง ภาษาจีน

中 แปลว่า
(中 อ่านว่า zhōng)

ระดับปานกลาง สายกลาง กลางเดือน ท่ามกลาง ภาษาจีน
ศูนย์ กึ่งกลาง จุดศูนย์กลาง ภาษาจีน
ถูกเป้า ภาษาจีน
ตั้งสมาธิ จดจ่อ ภาษาจีน 集
โรงเรียนมัธยม ภาษาจีน 高
คนจีน จีน ชาวจีน ภาษาจีน ภาษาจีน
ในจำนวนนั้น ในนั้น ภาษาจีน 其
ในใจ ภาษาจีน 心
กลาง ภาษาจีน
ส่วนกลาง ศูนย์กลาง ภาษาจีน
เที่ยง ภาษาจีน
ตี ชน โดน ภาษาจีน 击
ท่ามกลาง ภาษาจีน 之
เวหา บนอากาศ ภาษาจีน 空
ศูนย์กลางเมือง ตัวเมือง ภาษาจีน 市
จีน คนจีน ภาษาจีน 国人
โรงเรียนมัธยม มัธยมต้น ภาษาจีน
จ่า จีที ภาษาจีน
ระหว่างทาง กลางทาง ภาษาจีน
ร้อยโท ภาษาจีน
ยิงถูกเป้า ตีถูกเป้า ภาษาจีน 命
อย่างลับๆ ไม่เปิดเผย ภาษาจีน 暗
นึก(ในใจ) ภาษาจีน 在我心
พันโท ภาษาจีน
ในทะเล ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 中 ภาษาจีน

直到世紀, 當教會告訴我們
(央高1991年班
就越覺得自己脫離了國盒子
我沒有 我們獎了
西班牙命悬在残忍敌人手 你却拿谎言哄骗我们?
我一直想知道其的緣由
自从我高毕业
(歡迎光臨央高
讓我們忘了庫西馬諾和凱迪尉吧
在过去的 5 年婚姻
但为什么?他可以一次见其的一个人
显微操控器42度 外侧, 72度
所有人听好 在它们落地之前集火力射击
两个拳手步向擂台央 看着对方
他会是我们对抗罗南战争的生力军
你在家房子裏隨便哪個角落都能聽
而我們移動…在時間移動
你和凱迪尉是什麼關係
这条鱼游到我的心排名的前五位
我在那場該死戰爭變得罪大惡極
我沒說獎不好 我只是說有點煩 暫時不適應
把西班牙完全淹没在罪孽的女王
我的父亲出生在这里的大山
你只是喜欢取笑地方上(相对于央)的人
如果沒彩 我還是會回來補給你小費 你認為如何

ใส่ความเห็น