ไม่เอาไหน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

没有 แปลว่า
(没有 อ่านว่า méiyǒu)

ไม่เอาไหน ภาษาจีน 没有
ไม่มีใคร หัวหลักหัวตอ ไม่ไว้หน้าใคร ภาษาจีน 没有
ไม่ยังงั้น ภาษาจีน 还没有
ไม่เคย ภาษาจีน 从来没有
ไม่มีอะไร สิ้นไร้ ภาษาจีน 什么都没有
ไม่มีหัว หัวขาด ภาษาจีน 没有
ไม่มีความหมาย ไม่เข้าท่า ภาษาจีน 没有意义
ลูกไม่มีพ่อ ภาษาจีน 没有父亲
ครองความเป็นโสด ภาษาจีน 没有结婚
ไร้ญาติขาดมิตร ภาษาจีน 没有亲戚
ไม่มีผล ไม่มีผลกระทบ ภาษาจีน 没有效果
ไม่มีอีกแล้ว ภาษาจีน 没有更多
อนัตตา(ไม่มีวิญญาณ) ภาษาจีน 没有灵魂
ไม่มีความสามารถ ภาษาจีน 没有能力
ไม่มีข้อจํากัด ไม่จำกัด ภาษาจีน 没有限制

ตัวอย่างประโยค 没有 ภาษาจีน

没人半夜发明新药, 没人! 你没有理性
一旦他失去手下 他就没有朋友了
没有人想要去炸卫星
嘿 火车上没有
没有我比较好
既然没有排名内的选手
他有没有说我们为什么要相信他?
什么也没有
也许没有小孩会不同 , 但…
没有意义的文化和传统
小子 我唯一没有重视的事情
没有 就我自己 哦 No. It’s just me. Oh.
很显然, 你从来没有吃过印度菜
没有人出两百二十五?
但你令我觉得自己没有
我们没有抓到他 外面那么黑 连大象都抓不到
克拉玛先生 你有没有误了截稿日 ?
我的伤口还没有完全愈合
我想… 我一点头绪都没有 I just…
但是没有任何证书?
还有什么是你小时候没有的 ?
你有没有, 呃, 任何绳索?或…
没有哭 可我又没有能力进行反抗
没有问题了
你有线索吗?什么都没有
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
没有 ไม่เอาไหน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น