ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

点 แปลว่า
(点 อ่านว่า diǎn)

จุด ภาษาจีน
นิดหน่อย จุด ภาษาจีน 一
เร็วเข้า ภาษาจีน 快
จำนวนไม่น้อย เล็กน้อย มีอยู่บ้าง ภาษาจีน 有
ไม่เด็ดขาด ไม่แล้วล่ะ ภาษาจีน 一都不
นิดหน่อย นิดๆ หน่อยๆ ภาษาจีน 一
ทำบางอย่าง ทำอะไรสักอย่าง ภาษาจีน 做什么
ที่สำคัญ ความสำคัญ ภาษาจีน 重
โฟกัส ภาษาจีน 焦
จุด ประเด็นสำคัญ ภาษาจีน 要
เบี้ยหัวแหลก เบี้ยหัวแตก ภาษาจีน
ขนมหวาน ขนม ภาษาจีน 甜
นิดหน่อย ภาษาจีน
ทัศนะ(แนวความคิด) มุมมอง ภาษาจีน 观
อีกหน่อย ภาษาจีน 多一
การติดไฟ การเผาไหม้ ภาษาจีน
จุดอ่อน ความอ่อนแอ ภาษาจีน 弱
เกือบจะ ภาษาจีน 差
สถานที่ ภาษาจีน 地
อาหารเช้า ภาษาจีน 早
พยักหน้า ภาษาจีน
โมง(นาฬิกา) ภาษาจีน
คลิก ภาษาจีน
ความได้เปรียบ ภาษาจีน 优
ข้อเสียของ… ข้อบกพร่อง ภาษาจีน 缺

ตัวอย่างประโยค 点 ภาษาจีน

我只需要一时间
放松!
小心 兄弟
喔, 小心
没关系 , 但比利有不高兴
已过了6 今天是感恩节 所以没人来
要我是你的话 就会小声 指控者
在准一就进了, 第十八洞 我赌20元
钟吗?
现在是三半, 继续等
晚一我们去喝一杯 真的 , 我很好 , 我得…
但有一变化
好吧 , 坐好 , 吃多一
开进去的时候小心 耗子
差一就进了
我想… 我一头绪都没有 I just…
现在才8 街上已经挤满了盛装的游客
查理布朗太垃圾了 比利.威尔金斯, 说话注意
我已经有吓尿了
美国猎人的味道
都清楚了, 三十分 三四十再对表
他们总是在7打来? 是的
不了 说实话 我有怕他
但是我的父亲出了小麻烦
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. นิดหน่อย จุด ภาษาจีน
  2. สภาวะผิดปกติ เคลื่อนจากจุด ภาษาจีน
  3. จุด ประเด็นสำคัญ ภาษาจีน
Topics:
点 จุด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น