เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ภาษาจีน

改变 แปลว่า
(改变 อ่านว่า gǎibiàn)

เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ภาษาจีน 改变
ต้องการเปลี่ยน ภาษาจีน 要改变
เปลี่ยนแปลงผู้คน ภาษาจีน 改变

ตัวอย่างประโยค 改变 ภาษาจีน

不 我改变
让我改变了人生轨迹
看来监狱生涯改变了你
一旦看到, 你就永远改变
既然有些事情我们改变不了
这什么也改变不了
已经改变了他所服务的餐厅
广告客户中途改变主意…
和永远改变他一生的神奇圣诞愿望
那就是为什么我想要问 是否我能做点什么来改变世界
能做出让步, 改变你生命中如此重要的一部分……
♪ 我们身处巅峰, 我们将改变过去的一切 ♪
一切都改变了 赖氨酸研制 已进行 病毒已经消失了
永远改变了三个特别好友的一生
“所以我要改变收集奴隶的方法
这次风暴将改变我们星球的面貌
得到了异常的天赋, 能够随意改变物体的外形
连我都无法想象他会改变主意
我几乎能改变一切
不过不能改变人类的本性
思想仍能改变世界
炸毁一栋建筑物就能改变世界
改变了整个人类历史的方向
我知道ขาคู่生活彻底改变ขาคู่的准确意义
或许你的想法会因当看到你的儿子 如何享受他剩下的生命时就会改变

ใส่ความเห็น