สั้น ระยะใกล้ ภาษาจีน

短 แปลว่า
(短 อ่านว่า duǎn)

สั้น ระยะใกล้ ภาษาจีน
สั้นเกินไป เต่อ ภาษาจีน 太
สั้นเกรียน สั้นจุ๊ดจู๋ ภาษาจีน 很
คลื่นสั้น ภาษาจีน
กางเกงขาสั้น ภาษาจีน
ระยะสั้น ภาษาจีน
SMS ภาษาจีน
ช่วงเวลาสั้นๆ ภาษาจีน 时间
ไม่ยั่งยืน ภาษาจีน 暂的
สั้น ตัดให้สั้น ภาษาจีน 剪
สั้น ถี่ๆ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 短 ภาษาจีน

那麼我就長話說了
褲子很 雞巴更
你知道怎麼形容穿褲的小孩嗎
科学家将水资源缺归罪于 过去两年的降雨缺失
不过也就穿了很一段时间
幸福的时光真是暂啊
享受這暫而美好的生活
這種事不取決於時間長
记住 , 我们谈过 回答要简 , 讲重点
從受精到分娩只要30分鐘
陣痛周期縮
呃……手机显示我在三点一刻给某人发过
我给同一个人发了信说“谢谢”
人生苦, 查理
的66个字还提到…
的, 像是个昵称, 比如斯坦这样的
走路慢吞吞的 身材粗, 平头?
绳子太了 使点劲 粉扑
人的生命很暫而已
欢迎, 我们会长话
我说, 生命太暂了, 不是吗?
那过程繁琐复杂 时间的电话是没有用的
,也很脆弱
这么的时间之内

ใส่ความเห็น