ดิฉัน กระผม ภาษาจีน

我 แปลว่า
(我 อ่านว่า Wǒ)

ดิฉัน กระผม ภาษาจีน
เรา ภาษาจีน
ฉัน ของฉัน ภาษาจีน
ดิฉัน กระผม ภาษาจีน
พวกผม ภาษาจีน
ท่าจะ ภาษาจีน
ไม่รู้ ภาษาจีน 不知道
ตนเอง ตัวผมเอง อิฉัน ภาษาจีน 自己
ฉันต้องการ… (ครับ/ค่ะ) ภาษาจีน 想要
ด้วยตนเอง ตนเอง ภาษาจีน 自
ของเราเอง เราเอง(สรรพนาม) ภาษาจีน 们自己
โอ้พระเจ้า! ภาษาจีน 的上帝
พ่อฉัน พ่อของฉัน ภาษาจีน 的父亲
นึก(ในใจ) ภาษาจีน 在心中
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ภาษาจีน 不知道。
ผมของฉัน ภาษาจีน 的头发
จำฉันไว้ ภาษาจีน 记住
หนึ่งในพวกเรา ภาษาจีน 们中的一个
คนของเรา ภาษาจีน 们的人民
ผมรู้อยู่แล้ว ฉันรู้แล้ว ภาษาจีน 已经知道了。

ตัวอย่างประโยค 我 ภาษาจีน

们见过弗兰克 他叫们过来的 找你商量事情
只想用打拳来证明不是废柴
们需要担心的
的餐厅
的发圈在哪里?马希拉!
如果没搞错的话…
哦, 要报告一件…
想 , 但每次和泰德
你捡来那孩子时就告诉过你
的生活会如何?
们都差不多!
搞清楚一下
他带着们转圈
宾奇 不追了
他毁坏的财产 抢的火车 威胁别人不要坐的火车
现在听着 邓肯 警告你
他一直叫過去
以为你会去买啤酒
四万块钱? 格鲁特 们发了
公司很多人很不爽 因为把这个客户交给你
應該怎麼和伊芳說呢 該怎麼告訴她呢
儘管們準備接受你所有可辯解的冤屈
逃出来了 他们不可能关住
只需要一点点时间
今晚 安吉爾·杜普裏 一個從業十年的紐約郵報攝影記者

ใส่ความเห็น