ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

她 แปลว่า
(她 อ่านว่า tā)

หล่อน เธอ ภาษาจีน
เธอ ภาษาจีน
พวกเธอ ภาษาจีน
เธอร้องไห้ ภาษาจีน 哭了

ตัวอย่างประโยค 她 ภาษาจีน

甚至相信
我應該怎麼和伊芳說呢 我該怎麼告訴
去 跟说笑话
为什么不过来跟倾诉?
為什麼不嫁個們鎮上的人
你有跟上床吗?
喜歡你 真的
很高兴
劳瑞, 不要听们的
会回来的
抓到我和一个瘦瘦小小 在新星档案局工作的
人人都說是妓院裏的妓女
是个好人 我们迷路了
是卡魔拉 带着宇宙灵球逃跑了
哦, 是寫的
而且我妈明天早上会来看到这些会脑溢血的
的身体构造应该能让再活几分钟
我會帶去公園 讓看我打球
的生命
要是这样 也许他们会把放在
你一直说很不快乐?
我避免重复的路线 “石貂”不是喜欢追踪的吗?
出去了
是鼓足勇气才走出这家门
去动物园
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
她 หล่อน เธอ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น