ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

走 แปลว่า
(走 อ่านว่า zǒu)

เดิน ภาษาจีน
เดิน ภาษาจีน
ห่อกลับบ้าน(อาหาร) ภาษาจีน 带
เดินไปเดินมา ภาษาจีน
จากไป ไปให้พ้น ภาษาจีน
ผ่าน ผ่านไป สวนทาง ภาษาจีน
อย่าไป! ภาษาจีน 不要
ตรงไป ภาษาจีน 直
หนีไป ภาษาจีน 逃
ทิศทางที่ยืดขยายออกไป ภาษาจีน
ดวงขึ้น ดวงดี ภาษาจีน
แอบหนี ลอบหนี ภาษาจีน 偷偷溜
การลักลอบ การลักลอบนำเข้า ภาษาจีน
เดินข้าม เดินผ่านไป ภาษาจีน 过去
บินหนีไป ภาษาจีน 飞
ระเบียง เขตรอยตะเข็บของภูมิภาคใหญ่ ภาษาจีน
ทางเดิน ภาษาจีน
ลง ลงไป ภาษาจีน 往下
เดิน ภาษาจีน 行
ลาออก เดินผ่านได้ ไป ภาษาจีน
ปล่อยหนี ภาษาจีน 放
เดินจากไป แอบหนีไป ภาษาจีน 溜
วิ่งหนีไป ภาษาจีน 出
เดินไปรอบๆ ภาษาจีน 四处
มาถึงจุดสิ้นสุด ไปยังจุดสิ้นสุด ภาษาจีน 到尽头

ตัวอย่างประโยค 走 ภาษาจีน

我们, 吉米
那个印第安人怎么会从你这儿把火车偷
450, 不然我
带我
害怕你偷了他們的生命
我们进银行 接着你强迫我打开保险库
不过他没能把你的马赶
吧 格鲁特 罗南拿了宝石
伙计们 咱们
我床下的大小便盆
快 丹尼 !
吧!
她是鼓足勇气才出这家门
切斯特 印第安人把钱拿
好的 我先 好吗?
我得了;再见
嘿,
他们抓了凯恩
課上到一半讓我進去 我做不到
腿抽痛快整死我了, 我得
也谢谢你的盛宴;我得
我们一直了很多天, 带着这堆垃圾
蘭太太把他趕出家門 婚姻到盡頭了
等我们后 给他一杯水
你们必须和我们去局里一趟
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. เดิน เดินด้วยเท้า เพียงแต่ ภาษาจีน
 2. คนเดินขวักไขว่ คนจอแจ ภาษาจีน
 3. โบกรถ การเที่ยวไปโดยเดินบ้างอาศัยรถบ้าง ภาษาจีน
 4. เดินไปรอบๆ ภาษาจีน
 5. เดินจากไป แอบหนีไป ภาษาจีน
 6. เดิน ภาษาจีน
 7. เดินข้าม เดินผ่านไป ภาษาจีน
 8. ลงนา ลงจากเตียงนอนเดินได้ ภาษาจีน
 9. เดิน เดินเท้า เดินด้วยเท้า ภาษาจีน
 10. ด้วยกัน เดินไปด้วยกัน ภาษาจีน
Topics:
走 เดิน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น