ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

也 แปลว่า
(也 อ่านว่า yě)

ด้วย ก็ ภาษาจีน
บางที ภาษาจีน
แต่บางที ภาษาจีน 但

ตัวอย่างประโยค 也 ภาษาจีน

那一晚是科普把登斯 打下擂台的一晚
很喜欢他 但是他现在太过份了
不能, 你别这么做 这样违反法律
不好, 不是嗎?
成了難民營 老婆不見了
我是說, 許我們離開以後
该是时候了
不过我只好这样做了
在他離開之前 接受了法庭的訊問
什么没有
许没有小孩会不同 , 但…
有時候我夢想過
好吧 許我能因此成為某些商品的代言人
其他幾門學科
要是这样 许他们会把她放在
但你输了
许是个陷阱
我是说 现在你是自己的英雄 别人把你当英雄
儘管我生意沒戰前好了 但還是要時間的
有, 約翰
许会回去
我就坐在这什么不做?
有痛苦和经历
我们能在那里跳舞的
哦, 許我說了不該說的話
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ปกเสื้อ เสื้อคอปก ภาษาจีน
 2. ในที่สุด(สิ่งที่หวังไว้ก็เป็นไปตามที่หวัง) ภาษาจีน
 3. ก็เท่านั้นเอง ก็แค่นี้เอง ภาษาจีน
 4. สุดที่จะทนได้ สุดก็จะรับได้ ภาษาจีน
 5. ถึงอย่างไรก็… ในที่สุด อย่างไรเสีย ภาษาจีน
 6. หาไม่แล้วก็… มิฉะนั้นก็จะ… ภาษาจีน
 7. ก็เลยต้อง จำใจต้อง จำต้อง ภาษาจีน
 8. พอกันที นั่นก็เพียงพอแล้ว ภาษาจีน
 9. พอ… ก็… ภาษาจีน
 10. ในที่สุดก็… ก็คือ ภาษาจีน
也 ด้วย ก็ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น