ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นไร ภาษาจีน

没 แปลว่า
(没 อ่านว่า méi)

ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นไร ภาษาจีน
ไม่เอาไหน ภาษาจีน
ไม่ผิด ถูกต้องแล้ว ใช่ ภาษาจีน
ไม่มีอะไร ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่เป็นไร ภาษาจีน
ไม่เป็นไร ช่างเถิด ภาษาจีน 关系
ไม่มีใคร หัวหลักหัวตอ ไม่ไว้หน้าใคร ภาษาจีน 有人
ไม่ยังงั้น ภาษาจีน 还
ไม่เคย ภาษาจีน 从来
ไม่มีทาง ภาษาจีน 办法
ไม่มีอะไร สิ้นไร้ ภาษาจีน 什么都
ไม่มีเวลาแล้ว คลาดเวลา ภาษาจีน 时间了
ยึด ริบ เวนคืน ภาษาจีน
โดยไม่รู้สึกตัว ภาษาจีน 意识到
สิง สิงสู่ ภาษาจีน 出
ไม่มีหัว หัวขาด ภาษาจีน 有头
ไม่มีความหมาย ไม่เข้าท่า ภาษาจีน 有意义
ลูกไม่มีพ่อ ภาษาจีน 有父亲
ครองความเป็นโสด ภาษาจีน 有结婚
ไม่จบไม่สิ้น ภาษาจีน
จมน้ำ จมลงในน้ำ ภาษาจีน 沉
ไร้ญาติขาดมิตร ภาษาจีน 有亲戚
ไม่มีผล ไม่มีผลกระทบ ภาษาจีน 有效果
ไม่มีอีกแล้ว ภาษาจีน 有更多
อนัตตา(ไม่มีวิญญาณ) ภาษาจีน 有灵魂
ไม่มีความสามารถ ภาษาจีน 有能力

ตัวอย่างประโยค 没 ภาษาจีน

如果我搞错的话…
人半夜发明新药, 人! 你有理性
怎么就人设立
一旦他失去手下 他就有朋友了
有人想要去炸卫星
嘿 火车上有人
有我比较好
既然有排名内的选手
我知道这对你来说什么 但让我受不了
想到会发生在我身上
洛奇·巴尔博亚? 听过这个人
关系 , 但比利有点不高兴
已过了6点 今天是感恩节 所以人来
他有有说我们为什么要相信他?
我们解决了! 我们事了!
什么也
也许有小孩会不同 , 但…
有意义的文化和传统
不过他能把你的马赶走
小子 我唯一有重视的事情
事, 一切都好
双腿不行了 一切都不行了 人给过我什么
如果你工作 我们就机会得到监护权
有 就我自己 哦 No. It’s just me. Oh.
什么事儿

ใส่ความเห็น