ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นไร ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

没 แปลว่า
(没 อ่านว่า méi)

ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นไร ภาษาจีน
ไม่เอาไหน ภาษาจีน
ไม่ผิด ถูกต้องแล้ว ใช่ ภาษาจีน
ไม่มีอะไร ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่เป็นไร ภาษาจีน
ไม่เป็นไร ช่างเถิด ภาษาจีน 关系
ไม่มีใคร หัวหลักหัวตอ ไม่ไว้หน้าใคร ภาษาจีน 有人
ไม่ยังงั้น ภาษาจีน 还
ไม่เคย ภาษาจีน 从来
ไม่มีทาง ภาษาจีน 办法
ไม่มีอะไร สิ้นไร้ ภาษาจีน 什么都
ไม่มีเวลาแล้ว คลาดเวลา ภาษาจีน 时间了
ยึด ริบ เวนคืน ภาษาจีน
โดยไม่รู้สึกตัว ภาษาจีน 意识到
สิง สิงสู่ ภาษาจีน 出
ไม่มีหัว หัวขาด ภาษาจีน 有头
ไม่มีความหมาย ไม่เข้าท่า ภาษาจีน 有意义
ลูกไม่มีพ่อ ภาษาจีน 有父亲
ครองความเป็นโสด ภาษาจีน 有结婚
ไม่จบไม่สิ้น ภาษาจีน
จมน้ำ จมลงในน้ำ ภาษาจีน 沉
ไร้ญาติขาดมิตร ภาษาจีน 有亲戚
ไม่มีผล ไม่มีผลกระทบ ภาษาจีน 有效果
ไม่มีอีกแล้ว ภาษาจีน 有更多
อนัตตา(ไม่มีวิญญาณ) ภาษาจีน 有灵魂
ไม่มีความสามารถ ภาษาจีน 有能力

ตัวอย่างประโยค 没 ภาษาจีน

如果我搞错的话…
人半夜发明新药, 人! 你有理性
怎么就人设立
一旦他失去手下 他就有朋友了
有人想要去炸卫星
嘿 火车上有人
有我比较好
既然有排名内的选手
我知道这对你来说什么 但让我受不了
想到会发生在我身上
洛奇·巴尔博亚? 听过这个人
关系 , 但比利有点不高兴
已过了6点 今天是感恩节 所以人来
他有有说我们为什么要相信他?
我们解决了! 我们事了!
什么也
也许有小孩会不同 , 但…
有意义的文化和传统
不过他能把你的马赶走
小子 我唯一有重视的事情
事, 一切都好
双腿不行了 一切都不行了 人给过我什么
如果你工作 我们就机会得到监护权
有 就我自己 哦 No. It’s just me. Oh.
什么事儿
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ไม่ยุติธรรม ที่ไม่เป็นธรรม ภาษาจีน
 2. ไม่เหมือนเดิม เปลี่ยนแปลง ภาษาจีน
 3. ไม่มี ไม่ ภาษาจีน
 4. ยังไม่ ยังมิได้.. ภาษาจีน
 5. ไม่ ภาษาจีน
 6. ไม่พบ หาย ภาษาจีน
 7. ไม่อนุญาต ภาษาจีน
 8. อาจจะไม่ เป็นไปไม่ได้ ภาษาจีน
 9. หลายเดือน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภาษาจีน
 10. ไม่เพียงพอ ขาด ภาษาจีน
没 ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นไร ภาษาจีน

ใส่ความเห็น