จับคู่ เข้าคู่ ภาษาจีน

对 แปลว่า
(对 อ่านว่า duì)

จับคู่ เข้าคู่ ภาษาจีน
ฉันขอโทษ ขอโทษ ภาษาจีน 不起
แน่นอน อย่างแน่นอน ภาษาจีน 绝
สัมมาคารวะ ภาษาจีน
การต่อต้าน ฝ่ายค้าน ภาษาจีน 反
ไม่ถูกต้อง ภาษาจีน 不
เผชิญ สู้หน้า ภาษาจีน 面
คู่ ภาษาจีน 一
คู่กัด ปฏิปักษ์ คู่แค้น คู่แข่งขัน ภาษาจีน
ฝ่ายตรงกันข้าม ภาษาจีน
แน่นอน อย่างแน่นอน เป็นมั่นเหมาะ ภาษาจีน 绝
วัตถุ ภาษาจีน
กำกับ เป้าหมาย ภาษาจีน 针
ปฏิปักษ์ ต่อต้าน ภาษาจีน
บทพูด บทสนทนา ภาษาจีน
ตรงข้าม ภาษาจีน
จัดการกับ ภาษาจีน
การเปรียบเทียบ ความแตกต่าง ภาษาจีน
สัมพัทธ์ ประจัญหน้ากัน ภาษาจีน 相
ตัวต่อตัว ต่อหน้าต่อตา ภาษาจีน 面
อยู่ในสภาพตรงกันข้าม ปฎิบัติต่อ ภาษาจีน
รับมือกับ ปฏิกิริยาตอบโต้ ภาษาจีน 应
การเทียบเคียง ข้อเปรียบเทียบ ภาษาจีน
ถูกรสนิยม ถูกคอกัน ภาษาจีน
พิสูจน์อักษร ภาษาจีน 校

ตัวอย่างประโยค 对 ภาษาจีน

了 是这样的 是这样的 下面
真是不起
打在身上
不会被烧掉了, ?
哦, 不起
想象一下它们并排在一起的样子 把它们折叠在一起, 就像一恋人
我知道这你来说没什么 但让我受不了
我不是来卖东西 你是福特太太 吧?
事业非常投入
自己了解了很多
我可以在电脑里比一下
我想你们会抗议州长的提议 吧?
由于他我的恐惧不关心…
不起, 师傅
, 庭上 , 我要求 原告律师最后一句不列入记录
应该打你的头才
!
拳赛之后那早上 你就像个大伤口
哦, 不起, 约翰早些时候打电话 说有关卖地毯的人
我知道过去的几个月你来说很艰难
你犯了这么多案件 他们只最近那次有兴趣
你有何利益?
, 我要求庭上 阻止方律师骚扰证人
他们可能要替奎迪找练拳

ใส่ความเห็น