เสนอรางวัล ประกาศให้เงินรางวัล(ถ้าทำสิ่งนี้สิงนั้นได้) ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

悬赏 แปลว่า
(悬赏 อ่านว่า xuánshǎng)

เสนอรางวัล ประกาศให้เงินรางวัล(ถ้าทำสิ่งนี้สิงนั้นได้) ภาษาจีน 悬赏

ตัวอย่างประโยค 悬赏 ภาษาจีน

悬赏通缉他!
给我放话出去 杀了这个小丑的, 悬赏50万!
做一些记号或者悬赏 但不要太多
(珍妮史密斯, 悬赏四十万美元)
(约翰史密斯, 悬赏四十万美元)
(圣路易士铁路公司 悬赏一千元)
(三千块奖金悬赏缉拿杰西·詹姆斯 不论死活)
(悬赏两万五千美元 捉拿杰西·詹姆斯 不论死活)
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ถ้า ภาษาจีน
  2. ถ้า ภาษาจีน
  3. ถ้า เผื่อว่า สมมต ภาษาจีน
  4. ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้ามันเป็นแบบนี้ ภาษาจีน
  5. ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้าเป็นแบบนั้น ภาษาจีน
  6. ถ้า ถ้าหากว่า ภาษาจีน
  7. ถ้า ภาษาจีน
悬赏 เสนอรางวัล ประกาศให้เงินรางวัล(ถ้าทำสิ่งนี้สิงนั้นได้) ภาษาจีน

ใส่ความเห็น