ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

如 แปลว่า
(如 อ่านว่า rú)

เช่น ภาษาจีน
ถ้า ภาษาจีน
อย่างไร ยังไง ภาษาจีน
ดังนั้น ภาษาจีน
ตัวอย่างเช่น อาธิเช่นเช่น ภาษาจีน 比
สู้ไม่ได้ เทียบไม่ได้ ภาษาจีน 不
เหมือน เช่น ภาษาจีน
ถ้า เผื่อว่า สมมต ภาษาจีน 假
ตัวอย่างเช่น ภาษาจีน 例
ยังไงก็ตาม ภาษาจีน 无论
ดังต่อไปนี้ ดังนี้ ภาษาจีน
เป็นเสมอ เช่นเคย ภาษาจีน 一既往
ปัจจุบัน ขณะนี้ ภาษาจีน
ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้าเป็นแบบนั้น ภาษาจีน 果那样
เหมือนกับ ภาษาจีน 有
ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้ามันเป็นแบบนี้ ภาษาจีน 果是这样
ไม่เพียงแต่ ไม่เพียงเท่านั้น ภาษาจีน 不仅
อย่างเดิม เหมือนเมื่อก่อน ภาษาจีน
หากแม้ ถ้าหาก ภาษาจีน 果连
เท่าที่ควร ตามควร ภาษาจีน 应该
และอื่น ๆ ภาษาจีน 诸此类

ตัวอย่างประโยค 如 ภาษาจีน

果我没搞错的话…
我的生活会何?
果你给我们找些椅子来坐
果有人问你
你所說
果是那样 谁还会想要我呢?
果你爱我
果还要上诉 , 花费更多
果你今天回到那裡
果我杀了那个人
果能让你在寒冷的晚上坐一整晚, 那他值600
你当帮自己
你去煮肉吧?
果你没工作 我们就没机会得到监护权
州长有个提议 果杰西党的人 杀了杰西的话
往常像巴士底监狱般疯狂
果你那样打阿波罗·奎迪 我们会被拉去坐牢
果你不想让这个女人送死的话
啊, 果我有美國的護照就好了
果她现在感到很快乐 那么我也会安心
果我都起了床
普裏查德, 果你喜歡的話可以一起去
嗯, 果能保持健康而且不衰老
果那樣…我是說 當世人都知道地球是圓的時
果我知道什么 我一定会告诉你的
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เหมือน เช่น ภาษาจีน
  2. น้องเล็ก คำที่ใช้เรียกแทนตัวเองเพื่อแสดงความถ่อมตัว เช่น กระผม ดิฉัน ภาษาจีน
  3. ตัวอย่างเช่น อาธิเช่นเช่น ภาษาจีน
Topics:
如 เช่น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น