เสื้อ(ที่สวมใส่ร่างกายท่อนบน) ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

上衣 แปลว่า
(上衣 อ่านว่า shàngyī)

เสื้อ(ที่สวมใส่ร่างกายท่อนบน) ภาษาจีน 上衣

ตัวอย่างประโยค 上衣 ภาษาจีน

比尔来吧 放松点你的上衣
穿上衣服Will 按你爸爸说的做
我应该要些奖赏 — 典狱长吧 身着斜纹环领紧身上衣
上衣还我
我記得你很喜歡那件 小吉姆沃克的上衣
看起来雷蒙穿上衣服了.
上衣的口袋有部电话!拿去
穿毛衣比寬鬆上衣
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
上衣 เสื้อ(ที่สวมใส่ร่างกายท่อนบน) ภาษาจีน

ใส่ความเห็น