เท่านั้น เพียงแต่ ภาษาจีน

只 แปลว่า
(只 อ่านว่า zhǐ)

เท่านั้น เพียงแต่ ภาษาจีน
ก็แค่ เพียงแค่ ภาษาจีน
ตราบใดที่ ภาษาจีน
เท่านั้น จำเป็น เพียง มีแต่ ภาษาจีน
มีเพียงคนเดียว มีเพียงหนึ่งเดียว ภาษาจีน 有一个
ไม่เพียงเท่านั้น ภาษาจีน 不
ก็เลยต้อง จำใจต้อง จำต้อง ภาษาจีน
เพียงเท่านั้น มีเพียง สักแต่ว่า ภาษาจีน 仅仅
ขอให้… ขอแค่… ภาษาจีน
แต่เพียง แต่เท่านั้น ภาษาจีน 但

ตัวอย่างประโยค 只 ภาษาจีน

想用打拳来证明我不是废柴
需要一点点时间
要一块钱就行了
而这野兽又喜欢什么?
完全是個故事
他持续的时间会跟风干一块火腿一样久罢了
不过我也好这样做了
我平时在拳馆打 我不能赢大赛
但是先生 你们一公亩出一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的
是给你打个招呼
我不敢相信我竟然在听一仓鼠的指挥
想射好玩
我不太記得了, 記得…
有我们才能是外人
我才不会被一棵树和一会说话的浣熊打败呢
是一個沒有說話權的合作夥伴
是對結婚的人很著迷
你犯了这么多案件 他们对最近那次有兴趣
宝贝像飞机那样大 我两手都在打他脸部时断了骨
有一个可以活下来
我别无选择能变成英国车专家
是什么东西?
要錢就夠了
然後是生老病死 在上帝一念之間…
是… 好的

ใส่ความเห็น