ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

啊 แปลว่า
(啊 อ่านว่า a)

เอ๊ะ อา ภาษาจีน
ใช่ อือ ภาษาจีน 是
พระเจ้า บุรพาจารย์ ภาษาจีน 主

ตัวอย่างประโยค 啊 ภาษาจีน

就是你 白痴
出来 你完蛋了 彻底完蛋了
邓肯
杰西先生 他真是可爱
出来 印第安人 出来
求你说句话!
你再叫我小畜生试试看 傻大个!
快跑 Holy smoke. Come on.
! 好 , 我告诉你 你要知道妈咪去哪里 ?
哦, 上帝
, 如果我有美國的護照就好了
, 我不知道…
听起来是个值得一去的好地方
救命
幹嘛不說和我在一起呢 , 我沒有想到這個
哦 天
, 看來這門課…
聰明 那個律師
你啥意思? 你在演假装正经的人
快看 他们全都走了
给我枪 天 不 不 不 不! Give me the gun.
告訴我, 怎樣?
来吧 我们去! 在下雨 Come on, let’s go!
求你幫幫我母親 求你了
可是我沒做錯任何事
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ปู่(ซึ่งเป็นอาของสามี) ภาษาจีน
  2. อา โอ้ ภาษาจีน
  3. ตัวอย่างเช่น อาธิเช่นเช่น ภาษาจีน
啊 เอ๊ะ อา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น