ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

学位 แปลว่า
(学位 อ่านว่า xuéwèi)

ปริญญาเอก ภาษาจีน 博士学位
ปริญญา ภาษาจีน 学位

ตัวอย่างประโยค 学位 ภาษาจีน

毕竟, 我要有个博士学位的女仆了
你给马克.惠特克害了 这位Ph.D(本意为博士学位)
拘留期间 我完成了三项研究生学位
一个法律博士 就是法律学位
还有法律类心理学高级学位
不仅仅只是激励小女生们 去攻读工程学位
拿个工程学学位
那样我就拿到学位 我才能教他们
你不需要学位就可以教
但我还是想要学位
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. องศา ปริญญา ภาษาจีน
学位 ปริญญา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น