รู้ ทราบ ทำให้รู้ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

知 แปลว่า
(知 อ่านว่า zhī)

รู้ ภาษาจีน

รู้ ทราบ ทำให้รู้ ภาษาจีน

ไม่ทราบ ไม่รู้ว่า ภาษาจีน 不

ไม่รู้ ภาษาจีน 我不

สงสัย ภาษาจีน 想

แจ้งให้ทราบ แจ้งเหตุ แจ้ง แจ้งความ ภาษาจีน 通

อยากรู้ ต้องรู้ ภาษาจีน 要

ความรู้ ภาษาจีน

ที่มีชื่อเสียง รู้จักกันดี ภาษาจีน

ความไม่รู้ ภาษาจีน 无

ทั้งๆที่รู้ รู้อยู่แก่ใจ ภาษาจีน 明

ได้ยิน ได้ทราบ ภาษาจีน 得

ผู้พยากรณ์ ศาสดา ภาษาจีน 先

โดยไม่รู้ตัว โดยไม่เจตนา ภาษาจีน 不不觉

ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ภาษาจีน 我不道。

ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษาจีน 识产权

รู้จักกันดี ที่รู้จักกันดี เป็นที่ทราบกันทั่วไป ภาษาจีน 众所周

บอกให้ทราบ แจ้งให้ทราบ ภาษาจีน 告

สูญเสียสติ หมดสติ ภาษาจีน 失去

เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ เรื่องที่สมควรต้องรู้ ภาษาจีน 须

เข้าใจ การรับรู้ ภาษาจีน 感

มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีจิตสำนึก ภาษาจีน 有良

รู้รายละเอียดของเหตุการณ์ รู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง ภาษาจีน

รู้เยอะ รู้มาก ภาษาจีน 道很多

รู้เรื่องราว ภาษาจีน 道这个故事

ตัวอย่างประโยค 知 ภาษาจีน

我不道 我躲的地方看不到他的脸

汤姆 , 我们都道 这样违反隐私权法

嗯, 我們都道該怎麼處理他

小西 他道我的事?

嗯, 你

我现在道了

道, 但我认为它可能是合法的

道这对你来说没什么 但让我受不了

或许是因为他真的很厉害 我不

不, 大部份還是學習所得的

我不道 或者笑笑 道吗?

再幾杯下肚, 我們就不所云了

道玛丽有病了吗?

还不

我叫巴席 我是铁路公司派来的 这里要盖铁路了 你道吗?

我們尚一無所的特徵

难道他还不道?

我一直想道其中的緣由

好, 我道很痛

我不道要相信誰

我会通一个逮捕过我们的

道了

你全都道?

我就道你会来这里

道来这边很愚蠢 但是

    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. บอกให้ทราบ แจ้งให้ทราบ ภาษาจีน
  2. รู้จักกันดี ที่รู้จักกันดี เป็นที่ทราบกันทั่วไป ภาษาจีน
  3. ได้ยิน ได้ทราบ ภาษาจีน
  4. เข้าใจ ทราบ รู้เรื่อง ภาษาจีน
知 รู้ ทราบ ทำให้รู้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น