ฉัน ของฉัน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

我的 แปลว่า
(我的 อ่านว่า wǒ de)

ฉัน ของฉัน ภาษาจีน 我的
โอ้พระเจ้า! ภาษาจีน 我的上帝
พ่อฉัน พ่อของฉัน ภาษาจีน 我的父亲
ผมของฉัน ภาษาจีน 我的头发

ตัวอย่างประโยค 我的 ภาษาจีน

我的餐厅
我的发圈在哪里?马希拉!
我的生活会如何?
他毁坏我的财产 抢我的火车 威胁别人不要坐我的火车
是的 跟拳王练拳是我的光荣
这是我的
我是做美容的 相信我的判斷 行嗎
他們真的 我的意思是
我的征服者 总是去征服
小西 他知不知道我的事?
我以为你是我的敌人
整个欧洲都会要我的首级
洛奇 看我的女伴 花了200元
我的弓箭断了, 这不是公平战斗
我试图自己继续完成我的学业
我得去照看我的生意
我想在我的控制台上摆一排
由于他对我的恐惧不关心…
我的这位朋友火箭
我的上帝呀
我的小隊最早抵達曼雅科外圍
这是我的钥匙
还是不开放给所有人…你知道我的意思?
看在我的面子上
我的武器會把瑪蓮娜炸翻的
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
我的 ฉัน ของฉัน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น