ใช้ ด้วย ตาม เพราะ ภาษาจีน

以 แปลว่า
(以 อ่านว่า yǐ)

ใช้ ด้วย ตาม เพราะ ภาษาจีน
สามารถ ทำได้ ภาษาจีน 可
ดังนั้น ภาษาจีน 所
ก่อนหน้านี้ ก่อนที่ แต่ก่อน ภาษาจีน
เข้าใจว่า ถือว่า นึกว่า คิดไปเอง ภาษาจีน
หลังจากนั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้น ต่อมา ภาษาจีน
อีกด้วย พอๆ กับ รวมทั้ง ภาษาจีน
มากกว่า เกินกว่า ภาษาจีน
ดังต่อไปนี้ ต่อไปนี้ ภาษาจีน
เหลือเชื่อ ภาษาจีน 难置信
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นานมาแล้ว ภาษาจีน 很久
ในอดีต ในอดีตที่ผ่านมา ภาษาจีน
หลังจาก..เป็นต้นมา ภาษาจีน
ยากที่จะ ภาษาจีน 难
แน่นอน เป็นแม่นมั่น เป็นอันว่า ภาษาจีน 当然可
ได้เรื่องได้ราว ภาษาจีน 可
ช่างมันเถอะ ภาษาจีน 所
นอกเหนือจาก ภาษาจีน
สามารถ พอที่จะ ภาษาจีน 足
ทั้งกลางวันและกลางคืน หามรุ่งหามค่ำ ภาษาจีน 夜继日
ทั้งนี้จะได้ไม่… ภาษาจีน
ด้วยเหตุนี้ ภาษาจีน
ตั้งแต่นั้นมา ภาษาจีน 从那
เพื่อที่จะ(วางไว้หน้าประโยคหลัง) ภาษาจีน 便
เหมือนที่เคย เหมือนเมื่อก่อน ภาษาจีน 和前一样

ตัวอย่างประโยค 以 ภาษาจีน

當然可
墨西哥玉米餅就可
为你会去买啤酒
我们放在冷藏室 所
还自为很高尚呢
我不想求你 但我朋友身份请你帮忙
什么我可帮忙吗?
他们有可能可控制住它
是賣的 你可花一百塊錢買一件 我想是一百塊錢
好 就这么办 我们不能在这里坐待毙
我跑過了皇后大街 穿過弗拉特布什大街
为你是我的敌人
给你税务优惠
前我晚上回來 你總是跑過來擁抱我
哦, 那我可拿你的鑰匙嗎?
我是說, 也許我們離開
是谁答应爹地 回家后别吵他工作 ?
今天是周六 , 所很少人来 因为他们都放假了
到目前為止
我說的是一百字內的新《新約》
我可
已过了6点 今天是感恩节 所没人来
你可坐下来吗?
一定要等最后去拿电池
你可俘虏我

ใส่ความเห็น