ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

但 แปลว่า
(但 อ่านว่า dàn)

แต่ ภาษาจีน
แต่ทว่า แต่ ภาษาจีน
แต่บางที ภาษาจีน 也许
ขอเพียงแต่ว่า ภาษาจีน
ไม่เพียงเท่านั้น ไม่เพียงแต่… ภาษาจีน 不
แต่เพียง แต่เท่านั้น ภาษาจีน 只有
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ แต่คราวนี้ ภาษาจีน 这一次

ตัวอย่างประโยค 但 ภาษาจีน

想 , 每次我和泰德
是的, 是這值不了多少錢
是的, 史前時代是父系氏族
是的, 请先燻过那些霜
我在海滩正修建一间夏季别墅
我也很喜欢他 是他现在太过份了
是我不能保证 这一切结束之后
事实就是…
我不想求你 我以朋友身份请你帮忙
我有罪, 保佑我, 別饒恕我
恐惧不是
我不必作任何結論
我不用那支, 是用这支
愿你有比那更好的东西
我知道, 我认为它可能是合法的
我知道这对你来说没什么 让我受不了
我不用那支, 是用這支
没关系 , 比利有点不高兴
是別再說什麼錢 錢對我沒有任何意義
也许没有小孩会不同 ,
到此為止
是有一件非常重要的事情 那就是
后来我得到一些帮助…
是先生 你们一公亩只出一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的
我告诉你
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แต่ทว่า แต่ ภาษาจีน
  2. แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ แต่คราวนี้ ภาษาจีน
  3. ชาบาร์(บาร์ที่มีแต่น้ำชา) ภาษาจีน
  4. แต่น่าเสียดายที่ อับ ภาษาจีน
  5. แต่ ภาษาจีน
  6. แค่เท่านั้น แต่ เพียงแต่ว่า ภาษาจีน
  7. แต่ แต่ว่า ภาษาจีน
  8. แน่นอน ใช่ แต่ แต่ทว่า ภาษาจีน
Topics:
但 แต่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น