ใกล้ ชิด ใกล้เคียง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

近 แปลว่า
(近 อ่านว่า jìn)

ใกล้ ชิด ใกล้เคียง ภาษาจีน
หมาดๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ภาษาจีน 最
ใกล้ ใกล้เคียง ภาษาจีน 附
ใกล้เข้ามา ใกล้ ภาษาจีน 接
ใกล้ เฉียดฉิว หวิด ภาษาจีน 靠
ใกล้มาก ใกล้มากๆ ติดๆ กัน ภาษาจีน 非常接
ในระยะนี้ ในระยะใกล้ๆนี้ ภาษาจีน
กระชั้นชิด ใกล้เข้ามา ภาษาจีน 走
ตะวันออกใกล้ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 近 ภาษาจีน

他起身前往東, 心裡想著
我們靠才恍然大悟
洛奇 最怎样?
你犯了这么多案件 他们只对最那次有兴趣
他们也要接的谣言, 所以他们可怜我
爸爸, 这是附50英里内
正如一本期的体育杂志所形容
你把附都搞臭了!
就在附
有个年轻姑娘在这附的村庄教缝纫
ขาคู่我们知道您相识邻的富人
你最是不是肥皂剧看多了?
发生的事情让我很感兴趣
这附有多少所学校?
看看最有多少商业诈骗
所以最欠了很多债
澄姐姐要嫁的地方就很
嫁的那么多缺乏梦想啊
你的母亲引起了很大的骚乱, 附的邻居都知道了
这附的人都在海军部队里面工作吗?
这附的蒲公英花真是纯洁如雪啊
我们以为只要是把砂糖放在水中, 蚂蚁就无法接
这附的人都不太友善
不过你最瘦的让人有些担心了
话说回来, 最的食欲的确不佳
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ชิด แน่น ถี่ ภาษาจีน
  2. ใกล้ ชิด รับ ภาษาจีน
近 ใกล้ ชิด ใกล้เคียง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น