ทั้งกลางวันและกลางคืน หามรุ่งหามค่ำ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คลิกเลย!

夜以继日 แปลว่า
(夜以继日 อ่านว่า yèyǐjìrì)

ทั้งกลางวันและกลางคืน หามรุ่งหามค่ำ ภาษาจีน 夜以继日

ตัวอย่างประโยค 夜以继日 ภาษาจีน

她为了给妇女们争取权益 夜以继日地工作
夜以继日赶到这里 他们竟不让我过去
夜以继日
夜以继日 ∮∮
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ผับ ร้านอาหาร(กลางคืน) ภาษาจีน
  2. ตลาดกลางคืน ภาษาจีน
  3. ในตอนกลางคืน ในเวลากลางคืน ภาษาจีน
  4. ยามกลางคืน ยามราตรี ภาษาจีน
  5. ในเวลากลางคืน ภาษาจีน
  6. กลางคืน ค่ำคืน ภาษาจีน
Site Icon

ภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

เรียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นกว่า 10000 คำ พร้อมประโยคภาษาจีนกว่า 300,000 ตัวอย่างภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไรมีคำตอบ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes