น้ำมัน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คลิกเลย!

油 แปลว่า
(油 อ่านว่า yóu)

น้ำมัน ภาษาจีน
เนย ภาษาจีน 黄
เพิ่มความพยายามเข้า เร่งมือเข้า ภาษาจีน 加
ครีม เนยแข็ง ภาษาจีน 奶
น้ำมันเบนซิน ภาษาจีน 汽
สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ภาษาจีน 加
สี ภาษาจีน
น้ำมันปิโตรเลียม ภาษาจีน 石
ก๊าด น้ํามันก๊าด แสดงการปฏิเสธ ไม่มี ภาษาจีน 煤
ยาทาเล็บ ภาษาจีน 指甲
เครื่องยนต์ดีเซล ภาษาจีน 柴
ภาพเขียนสีน้ำมัน ภาษาจีน
เนย ภาษาจีน 黄
คาร์บูเรเตอร์ ภาษาจีน 化
น้ำมันและไขมัน จาระบี ภาษาจีน
เลี่ยน มันเยิ้ม ภาษาจีน
โรงกลั่น โรงกลั่นน้ำมัน ภาษาจีน 炼
น้ำมันเชื้อเพลิง ภาษาจีน 燃料
ยาขัดรองเท้า ภาษาจีน 鞋

ตัวอย่างประโยค 油 ภาษาจีน

把身上的 雷蒙的椰子洗干净.
菌菇
!
在死伤者身上浇满汽
经过炸 嗯 deep fried.
你都能闻到美钞的印味道了
聽不見 … 佩佩
而且我们家不也是充满了机械的污味嘛
然后放入砂糖与酱一起翻炒
国策画染料
知道了!也请你们多加啊!
买酸奶、牛奶、脱脂奶
我必须去买酵母、面粉;还有黄 擦你的脚
一个诸如加站的地方 然后明天中午就会和你联系
在死傷者身上澆滿汽
打他肋骨 努力 洛奇 加
食盐和酱已经很久没有分配了
聽不見
你為你太太買過指甲
下边 加 下边
洛奇
只有防
Captain Socks
老公加
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. น้ำมันและไขมัน จาระบี ภาษาจีน
  2. น้ำมันปิโตรเลียม ภาษาจีน
Site Icon

ภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

เรียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นกว่า 10000 คำ พร้อมประโยคภาษาจีนกว่า 300,000 ตัวอย่างภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไรมีคำตอบ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes