ใครบ้าง อะไรบ้าง สิ่งใดบ้าง ภาษาจีน

哪些 แปลว่า
(哪些 อ่านว่า nǎxiē)

ใครบ้าง อะไรบ้าง สิ่งใดบ้าง ภาษาจีน 哪些

ตัวอย่างประโยค 哪些 ภาษาจีน

告诉我他说了哪些事实
哪些我们能确认?
真的?有哪些?
還有哪些其他運動員?
哪些題材可以捨棄?
只需上网就能查到你的朋友在上哪些课程
查看他们哪些好友修改了个人资料
哪些方面?
女伴兒她們都是哪些單位的 這些事都說了
我從來沒聽過, 你有哪些歌手?
哪些R&B團體?
他們想告訴我們哪些歌不能唱
死條子想告訴我們哪些話不能說
是有哪些呢?
7指称的受害者, 哪些八年?
你知道哪些事?
哪些要爭, 哪些不要爭

ใส่ความเห็น