เดี่ยว โสด ภาษาจีน

单 แปลว่า
(单 อ่านว่า dān)

เดี่ยว โสด ภาษาจีน
ง่าย ภาษาจีน 简
รายชื่อ รายการ ภาษาจีน 名
ง่ายมาก ง่าย ภาษาจีน 很简
หน่วยงาน (ขององค์กร) ภาษาจีน
เมนู ภาษาจีน 菜
โดดเดี่ยว ตัวคนเดียว ภาษาจีน
โดดเดี่ยว ความเหงา ภาษาจีน 孤
สั่งซื้อสินค้า แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ภาษาจีน 订
ใบปลิว ภาษาจีน 传
ไม่มีครอบครัว ตัวคนเดียวอยู่คนเดียว ภาษาจีน
เที่ยวบินเดียว บินเดี่ยว ภาษาจีน
เรียบๆง่ายๆ ภาษาจีน
ว่าง่าย ง่าย ภาษาจีน 这很简
บัญชีดำ ภาษาจีน 黑名

ตัวอย่างประโยค 单 ภาษาจีน

要不是你想枪匹马地跟他们拼命
这是我们的菜
这样的清已经被制定出来了
把它打开 就是这么简
这个道理很简
他一个人在超市买东西的 所以他是身的
“正统”一词源于词“分类”
来说
我注意到了, 杰克 我也接到了一份他的成绩
这人心地
让我看看捐款花销清
我简简
子在这 你想写什么就写吧
两个身汉 得靠对方活着啦
决战时的紧急措施也好, 形势要是变了, 人旅行的限制也会变松
明明是那么简易懂的事情, 我却花了数个月去理解
周作, 我把名带给你了
并不是那么着急, 我故意将名忘在家里的
那个要一怎么可能就那么简死去了
生活里最简最小的一件事 可是我再也做不到了
我给她看了菜, 因为我以为她要来吃饭
我认识你不够深 我未试过独在男人住所
玛格丽特, 菜
我们应该把菜换掉吗?
铃, 要是捡到了美军的传是要上交的

ใส่ความเห็น